Sinds 1993

info@grow.nl+31(0)654935420

Implementatie van topinformatie middels 3 hersengolffrequenties!

IMPLEMENTATIE! 
Implementatie betekent invullen of vervullen. Het  is de invoering van een nieuw systeem, plan, idee, model, ontwerp, standaard of beleid in een organisatie of je persoonlijk leven. 

 

Je zou ook kunnen zeggen implementatie is: 
    Samensmelten 
    Opgenomen worden 
    Dagelijks gedrag 
    Deel van je karakter 
    Verenigen 

Wellicht heb je ook al vaker een meerdaagse training gevolgd. Je komt er enthousiast vandaan, maar dat goede gevoel ebt met de dagen of weken die volgen weg. Je komt weer in de realiteit van alle dag….

Daarom zijn wij constant op zoek naar mogelijkheden om mensen en organisaties blijvend te helpen groeien. We hebben in de afgelopen 27 jaar veel tips, tools en hulpmiddelen ontwikkeld om dit te doen en nu komt daar een gemakkelijk te gebruiken systeem bij. 
Het creëren van dit GROW-systeem kost ons veel tijd, maar het voordeel voor de gebruikers is dat het visueel, auditief en gevoelsmatig is en leidt tot inspiratie, motivatie, activatie en realisatie van doelen. 

Wat we momenteel maken, past in deze tijd waarin mensen volgens onderzoeken 30x zoveel informatie te verwerken krijgen als 30 jaar geleden. Toen ik het hoorde dacht ik, dat is enorm en als je erover nadenkt, besef je dat mobiele telefonie, messaging via sms, whatsapp e-mail etc. een vlucht heeft genomen alsmede social media, tv-, radio-, externe en interne reclame daarbij en dat heeft geleid tot een ‘constant up-tempo’. Mensen die volop aan het arbeidsproces deelnemen, produceren nogal eens teveel hoge bèta-golven met allerlei klachten en ook ziekten tot gevolg. 

Bèta-golven (16-38 Hz.)  hebben relatie met het survivalmechanisme. Dit is op de buitenwereld gericht. In het dagelijks leven bijvoorbeeld snel kunnen of moeten reageren en/of het oplossen van bv. (geld-) problemen. Als iemand agressief of woedend is kun je hoge bèta-golven meten in de hersenen, ook als iemand bang is wil vluchten of boos is. Het heeft raakvlakken met het aanmaken van adrenaline. 
De meeste mensen produceren bèta-golven (negentig procent of meer van het totaal aan hersengolven). In hoog bèta is de mens gespannen, nerveus en werkt het geheugen minder goed.
Iemand die hyperactief is produceert extreem veel bèta-golven, het concentratievermogen neemt dan af. Rokers produceren gemiddeld meer bèta-golven. 

SMR-golven (12-16 Hz.)
Senso-Motorisch Ritme golven geven fysieke rust en sensomotorisch bewustzijn.

Alfa-golven (8-12 Hz.)
Dit wordt ook de ontspanningsfrequentie genoemd.  In de alfa toestand is een mens op ontspannen wijze alert.
Alfa-golven gaan samen met een klein percentage beta-golven van 10-30 tot dertig procent, om goed actief te zijn en blijven. Bij alfa ben je wakker, denk je meer weloverwogen, kun je studeren en bv. muziek maken.  In Alfa neem je nieuwe informatie beter op, wordt deze beter opgeslagen en kan men de informatie beter terugroepen. In alfa leer je het meest efficiënt. Alfa gaat niet samen met angst of agressie. Je bent minder snel geïrriteerd, boos of bang. Hoe meer ontspannen iemand in allerlei situaties is, des te minder snel is diegene uit zijn evenwicht. Het aanwezig zijn van veel alfa-golven is daarom goed voor ‘management by walking around’ gesprekken verkoopgesprekken, examens, sollicitatiegesprekken, spreekbeurten enz.

Thèta-golven (4-8 Hz.)
De creatieve fase.  Deze golven komen voor bij meting vlak voordat iemand in slaap valt of compleet ontspannen in bad zit. Je kunt dan een ‘recap’ hebben van gebeurtenissen van de afgelopen dag. Ook komen heldere ogenblikken in je gedachten m.b.t. wat je goed of fout deed en momenten van inzicht. Veel mensen hebben hun beste ingevingen als ze iets doen waarbij ze zich heel ontspannen voelen. Thèta-golven kun je ook overdag hebben tijdens dagdromen. Wellicht heb je het ook meegmeaakt dat je een heel bekend stuk autosnelweg had gereden en daar helemaal niet bewust van was, totdat je al een uur verder was. Je handelt dan vanuit je onderbewustzijn.

Delta-golven (0,5-4 Hz.)
Ze komen tijdens diepe slaap voor. Hoe dieper men slaapt des te langzamer hersengolven zijn. Dan kun je  gebeurtenissen uit de vroegste jeugd herinneren in deze toestand. Delta-golven komen soms ook voor bij patienten met bepaalde vormen van een hersenziekte of bv. coma-toestand. 

Gamma-golven (38-80 Hz.) 
Deze worden eigenlijk pas de laatste 10 tot 15 jaar benoemd, besproken en erkend, want eerst werden ze gerekend tot de hoge Beta Golven. De Gamma golven beginnen pas bij 38 Hz. en gaan ver door richting 80 Hz. In de gamma staat is er een sterke mentale activiteit zoals intensieve waarneming, oplossen van complexe problemen, grote angst en hoog bewustzijn.

Binnen GROW zijn we begrijpelijkerwijs vooral gericht op beheerst Bèta, Alfa en Thèta, alhoewel diepe slaap (voor herstel) heel goed is. Wat we in ieder geval iedereen toewensen is dat excellente informatie wordt geimplementeerd. Neem nu actie: