Sinds 1993

info@grow.nl+31(0)654935420

Mediation, beoordelings- en functioneringsgesprekken

Gesprekstechnieken


Functionerings-, beoordelings- ziekteverzuim- en moeilijke gesprekken zijn voorbeelden uit het programma

Je oren zullen je nooit in de problemen brengen, je mond zo mogelijk wel!
 

1. In het functioneringsgesprek worden resultaatgerichte afspraken gemaakt - afspraken over te behalen (werk)resultaten. Daarbij wordt tevens aangegeven op welke wijze deze resultaten behaald kunnen worden en aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden.

2. Het beoordelingsgesprek houdt in de meeste gevallen een afrekening in over een voorbije periode van functioneren. Daarbij wordt de vraag beantwoord wat er van de (in het functioneringsgesprek) gemaakte afspraken terecht is gekomen. Daar wordt vervolgens een waardering c.q. oordeel aan gekoppeld. Daarnaast vindt in de meeste gevallen een beoordeling plaats op een aantal algemene gezichtspunten zoals kennis, zelfstandigheid, klantgerichtheid en samenwerking.

3. Over ziekteverzuim hebben we een bepaalde visie. Schade voor werkgever en werknemer kan voorkomen worden door praktische en pro-actieve interventies. Signalen herkennen door leidinggevenden spelen hierin een cruciale rol. Het bespreekbaar maken van ziekte en gezondheid wordt door hen echter vaak als lastig ervaren: negeren is helaas vaak het gevolg. Door middel van gesprekstechniek verlagen we de drempel. We onderscheiden: a. kort verzuim, b. lang verzuim en c. preventie op basis onze visie, ziekteverzuim en burnout.


4. Het voeren van conflict (moeilijke) gesprekken voeren wordt een activiteit i.p.v. een last met onze gesprekstechnieken. Vanuit ruim 26+ jaar ervaring, geven we zelf voorbeelden van conflictgesprekken en tevens kunnen deelnemers voorbeelden uit hun praktijksituatie aanhalen.
De vier bovengenoemde onderwerpen worden met onze gesprekstoolboxen doeltreffend en zorgen voor goede relaties tussen mensen. Plezierig samenwerken met de mensen waarmee u samen doelen wilt of moet behalen. Niet alleen op uw werk maar ook in uw thuissituatie plukt u de vruchten van de tips en adviezen die u krijgt aangereikt.

Wat leveren onze gesprekstechnieken op? 
Ze zorgen voor een betere en langdurige samenwerking met collega's onderling.

U leert:

  • Uw verwachting SMART aan te geven
  • Duidelijkheid te scheppen
  • Bindende afspraken te maken
  • Zelfkennis + en Mensenkennis +
  • Het realiseren van doorbraken

 

Bovenal leert u door het bovenstaande om doeltreffend te kunnen samenwerken met anderen. Ook een belangrijk resultaat. Als u uzelf kent, weet u ook hoe en waarom anderen op uw (oude) houding en gedrag reageerden.